Spring naar inhoud

Doneren

Wanneer je een groot of klein bedraag wil doneren aan de FIETSBANK dan zijn wij daar erg blij mee.

Een donatie kunt u overmaken op NL 97 RABO 0375479295 ten name van Fietsbank Voorne-Putten.

De eerste drie jaar van het bestaan van de FIETSBANK hebben de leden alle kosten voor het opknappen en de uitgifte van circa 600 fietsen uit eigen middelen betaald.

De giften en schenkingen zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.

De FIETSBANK is erkent als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Voor alle duidelijkheid het bestuur is onbezoldigd.

Financieel overzicht en begroting op aanvraag.

U kunt contact opnemen met een van de onderstaande emailadressen:

voorzitter@fietsbankvoorneputten.nl

secretaris@fietsbankvoorneputten.nl

penningmeester@fietsbankvoorneputten.nl